Nyheter

Hej alla boulemedlemmar!

I måndags avslutades inomhusträningen i Uddevalla med en 20-krona. Vi var 17 deltagande medlemmar som hade några trevliga timmar tillsammans.

Stefan vann 20-kronan. Han var den ende som vann alla 3 matcherna, +17 i kvot. 2a blev Irene, 2 vinster +18, 3a Joël, 2 vinster +14. Delad 4a Mia och Kent, 2 vinster +13.

Vi enades om att börja igen den 8 januari i Uddevalla, samma tid som förut.

 

Flera har efterfrågat protokollet från Medlemsmötet. Styrelsen och Justerarna har godkänt protokollet men det är ej undertecknat. Stefan har valt att skicka ut det ändå.

Även ”Året som gått” bilägges.

 

Julen står för dörren – vi tackar för trevlig gemenskap under året som gått och önskar alla våra medlemmar


En God Jul  och  Ett Gott Nytt År

 

Sköt om er så ses vi 2024. Väl mött i Uddevalla!

Banorna på Doteröd har varit frusna och snötäckta. Det går inte att spela där än.

 

Hälsningar från Stenunge Boulesällskap
gm Stefan / Irene

Medlemsmöte Stenunge Boule 22 november 2023

 

På mötet deltog 19 medlemmar.

 

1

Mötet öppnades av ordförande Stefan Sparredal som hälsade alla välkomna.

 

2

Till Justeringsmän valdes Kurt Gustafsson och Anita Holmström.

 

3

Dagordningen godkändes

 

4

Irene har gjort en sammanställning över ”Året som gått”. Stefan gör en sammanfattningav denna och nämner bl a vår fina anläggning på Doteröd, vad som hänt där uppe, städdag, besök från Edabygdens SPF, Charlottenberg, seriespelet, vår tävling Stenunge V55d, (som genomfördes på den regnrikaste dagen i år med 24 deltagande lag), vårt klubbmästerskap mix dubbel, där Lotta och Miro blev klubbmästare, klubbmöten och andra tävlingar. Resultat finns i Irenes sammanfattning 

Till Stenunge Boulesällskap är alla välkomna – antingen man bor i Uddevalla, på Tjörn eller någon annanstans. Det har förekommit viss diskussion om detta men alla är välkomna att vara medlemmar hos oss. Det är viktigt hur vi uppträder mot varandra.

5

Det framkom att det finns för lite information på hemsidan. Hemsidan är öppen för alla men Ann-Louise ansvarar för att det som önskas, läggs in och blir tillgängligt. .

Önskemål framfördes att alla tävlingsinbjudningar läggs in – under tävlingar. Nu ligger all information under Nyheter. Det kunde finnas en länk där – se tävlingar. Även när det gäller licensierade tävlingar och propagandatävlingar i närområdet kunde de finnas på Hemsidan. Dessa tävlingar finner man på Svenska Bouleförbundet/tävlingskalender. Man filtrerar genom att välja distrikt. Vi tillhör GBBF, då kommer det upp alla tävlingar som arrangeras under året i vårt distrikt. Aktuella distrikt kan vara HSBF (Halland, t ex Kungsbacka) och WDBF (Västgöta Dal t ex Borås, Dalsjöfors).

På hemsidan kunde också klargöras typ av tävling, t ex: Ö = öppen för alla, D = damer. V = Veteraner, V55 för Veteraner 55 år och äldre. Beteckningen N står för nationell tävling, R = Regional, L = lokal tävling, P = Propagandatävling (även för ej licensierade spelare)

För att anmäla till tävling måste man logga in. Användarnamn ”STE”, Lösenord ”doteröd19”.

OBS Längre ner på sidan står: ”Glömt lösenordet? Klicka här …” GÖR ALDRIG DET!!! Ring i stället till Kenneth eller Lasse!

 

6

Träningsverksamheten diskuterades och det beslutades att medlemmar med licens tränar tillsammans varje måndag, förutom sista måndagen i varje månad som är avsedd för 20-krona.

 

7

Reultat från tävlingar som genomförts under året framgår av skrivelsen “Året som gått” från Irene.

Tävlingen V55d kommer att genomföras första veckan i juli.

 

8

Kenneth Olsson redogjorde för årets ekonomi.

61 medlemmar har betalt medlemsavgift.

Vi har erhållit ett bidrag från Folkspel på 916 kronor.

Till kommunen har föreningen i år betalat en avgift på 14775 kronor

Avtalet med SIF har omförhandlats och är nu 4000 kronor /år.

Föreningens behållning är idag (22/11) drygt 106.000 kronor

 

9

Fråga: Vad ska vi göra med föreningens vunna pokaler som tidigar funnits i utställningsskåp i Sundahallen. Samma fråga då det gäller återlämnade pokaler/statyetter från tidigare medlemmar. Kan någon användas som vandringspris på egna tävlingar, t ex KM.  Frågan kvarstår till årsmöte 2024.

 

10

Övrig fråga. Önskemål om en tidigare starttid då det gäller träningar på Doteröd. Beslutades att starttiden ska var densamma året runt. Alltså starttid kl 10.00.  Dessutom bifölls önskemål om begränsad tid för träningsmatcher under vinterhalvåret. Allt med start efter nyår.

 

11

Kaffe, bulle o kaka serverades och dragning på lotteriet genomfördes.

 

12

Mötet avslutades och Stefan tackade alla som skänkt vinster till lotteriet, Lisbeth och Anita som ordnat fika och alla för visat intresse.  

 

 

                        Sekreterare                                                                             Ordförande

                        Annica Hägmark                                                                        Stefan Sparredal

 

 

                        Justeras                                                                                  Justeras

                        Anita Holmström                                                                        Kurt Gustafsson

Året som gått 2023.

Vad har då hänt sedan vårt medlemsmöte 23 november 2022?
Där presenterade sig vår nya sponsor Sandra Nordenstam, Strandvägens Mäkleri & Butik.
Vi har en livaktig facebook-sida, grupp Stenunge Bouleklubb, där medlemmar kan följa vad som händer i klubben.
Hemsidan ”stenungeboule.se” kan alla finna information om Stenunge Boulesällskap, träningstider, tävlingar, resultat m m.

Vi har nästan spelat ”året runt” på Doteröd. På Facebook kan man läsa att den 9/1 var det boule i härligt väder, även den 13/2 men den 10 mars var det snötäcke där.

Doteröd är en välskött anläggning. Under våren möts besökarna av blommande påskliljor och vitsippor, från maj-oktober av prunkande pelargoner. Tidigare hjälptes vi åt med dem men nu har de blivit så stora. Vintertid ”bor” de hos Gudrun och Kurt och när frostrisken är över kommer de jättefina tillbaka till Doteröd. De är verkligen ett blickfång. Vi befarade att de skulle försvinna men de har fått vara kvar. Kärleksörten blommar fortfarande, där har dock en planta ”försvunnit”.
Anläggningen sköts av Bankommittén. Kurt, som har tillgång till stora maskiner, har klippt gräs,
transporterat bort grenar m m och kört ”förbrukade” stolar och annat till avfallshanteringen.
Vi har haft påhälsning av ungdomar, som försökt komma in i byssjan men då de ej lyckats har de i stället roat sig med att förstöra vårt nya uterum.
Städdag var det den 15 maj, i härligt väder. Många medlemmar hjälptes åt att rensa bort ogräs på banorna och göra fint runt omkring. Nästan allting i byssjan plockades ut för att få bort råttlorten. Hyllor, möbler och golv torkades. En del grejer slängdes. Det blev fint.

Sen blev det dags för korv och bröd – kaffe fick deltagarna ha med sig själva – Birgitta och Lisbeth fixade detta. Därefter blev det spel för dem som ville.

I somras var SIF-gården tidvis obemannad. Kenneth satte då stora dunkar med vatten i förrådet.

Träningsmöjligheter
Vi har tränat måndagar och torsdagar, 10.30 till ca 13.30. 10 maj ändrade vi tiden till 10.00. 23 oktober ändrade vi tillbaka igen.

Träning inomhus i Uddevalla under vinterhalvåret, till och med mars månad och i höst från 23 oktober. Samling vid SIFs parkering, kl 09.00, spel i Uddevalla ca 10.00-13.00. Kostnad för spel i hallen 30:- + 50:- för resa tur och retur – ges till chauffören. Prova gärna på att spela inomhus!

Ekonomi
Medlemsavgiften är 350:-/person. De som börjar i augusti betaIar halv avgift. I år har 61 medlemmar erlagt avgift.  20 medlemmar har löst licens.

Två av Stenunge Bouleklubbs forna stöttepelare har avlidit, Nils-Rune Johansson, en mycket bra boulespelare, som sett till att vi fått vår byssja, har varit både revisor och valberedning.
Leif Svensson, vår hedersordförande, under hans tid dubblerades medlemsantalet.

Övriga inkomster
SponsorerICA Kvantum har sponsrat oss med 5.000:- (avtalat belopp 2023-24)
Strandvägens Mäkleri & Butik, samma belopp,  5.000:-.

Vår propagandatävling Stenunge V-55d gav ca 5.000:- totalt, inklusive lotteri och kafé. Vi fick betala sanktionsavgift 300:-.

Edabygdens Spf-förening, Charlottenberg gjorde höstresa 3-9 september till Stenungsund – besök hos Birgitta Ekenberg och Berndt Åslund. De använde våra boulebanor och vi spelade 20-krona tillsammans. De betalade för förtäring. Berndt redovisade ca 2.000:- till klubben. Innan de åkte hem hade vi också en klubbmatch mot dem. Stenunge vann med 26-6. Flera av våra medlemmar har önskat att vi skulle göra en liknande resa.

 


20-krona
har spelats varje sista måndag i månaden under april-oktober. Halva startavgiften har tillfallit klubben. I år har det blivit 1.600 kronor. Den 21/8 var det en ”Kul”-tävling utan startavgift.

Vi har tidigare fått LOK-stöd från RF/SISU men då våra spelares funktionshinder är åldersrelaterade är vi ej LOK-stödsberättigade.

Utgifter
Vi betalar till Stenungsunds kommun en avgift för våra banor, enligt tilläggsavtal årligen 14.147:- + arrendeavgift 500:-/år, som indexregleras. I år blev summan 14.775:-.

Avtalet med SIF har förändrats (var tidigare baserat på antal licensierade medlemmar + 1.400:-för förbrukningsartiklar, el, tillgång till toaletter m m).
Nu erlägger vi 4.000.-/år, inkluderande allt. Faktura hade ej inkommit för 2022. Nu har vi betalat för 2022 och 2023 – alltså 8.000:-.

Föreningsförsäkringen i Folksam är oförändrad, 1.500:-.

Deltagaravgift
Seriespelet 1.000:-/lag. Förbundsserien 2.000:-/lag, betalas av STE.
Av styrelsen godkänt logi-/resebidrag för Förbundsserien, spel i Ulricehamn 6.900:- varav spelarna betalade 3.450:-.

Vi har idag en behållning av drygt 106.000:-

Tävlingsresultat
DM V65s, 19/5 – Merja blev 5:a
DM V65d, 20/5 – Christer och Miro blev 3:a.
SM Merja och Bengt deltog.

Seriespelet – Våromgången spelades på Slottsskogsvallen 10-11/6 för båda serierna.
I distriktsserielaget ingick Annica, Anita, Stefan, Kurt, Christer och Sune. 

Efter 5 spelade matcher låg Stenunge på 2:a plats, 8 poäng +8 i kvot. 3 vunna matcher, 2 oavgjorda. Länsmansgården ledde serien med samma poäng men +10 i kvot.

Laget i Förbundsserien bestod av Bengt, Merja och Miro samt Kenneth, Mia och Joël.
De ledde serien med 8 poäng +8 i kvot, 3 vunna matcher, 2 oavgjorda. 2:a här var Mariestadsboularna med 6 poäng +6 i kvot.

Höstomgången spelades i Ulricehamn för Förbundsserien och på Landvetter för Distrikts-seriespelet.
I Ulricehamn spelade Mia, Lasse, Kenneth och Merja, Bengt och Miro. De vann serien och går upp i ettan nästa år. Det var tätt i toppen. Slutresultatet 14 poäng +10 i kvot. 2:a blev Mariestadsboularna, 13 poäng +10, 3:a Landvetter 13 poäng +8.

Stenunge ligger kvar på andra plats i Distriktsserien, 13 poäng +8, efter Länsmansgården, 16 poäng +18. 3:a blev Vallen 11 poäng +6.
För Stenunge spelade Joël, Anita, Annica, Lotta, Stefan, Kurt, Sölve och Christer.

Seniordagen den 28/4 i Kulturhusparken, kl 10-14.  Vi hade en del intresserade besökare. Det var roligt att spela boule men ingen har visat intresse att komma upp till Doteröd och spela.

12/7 var det dags för vår egen tävling Stenunge V55d.  32 lag var anmälda men endast 24 lag deltog – det var sommarens värsta regndag.
Vann gjorde Bengt Andersson och Roy Kristiansson, BÄSK, 8 poäng +25.
2:a Ingvar Johansson, VPC och Gert Andersson, Hällesåker, 8 poäng +22
3:a lag från Landvetter. 4:a lag från Alebygden, 5:a lag från Brämaregården.
6:a Birgitta & Matts, 7:a Miro & Christer, 8:a Mia & Stefan.

2/10 KMmd – Klubbmästare blev Lotta & Miro, 2:a Merja & Bengt, 3:a Birgitta & Matts, 4:a Mia & Lasse.

 

3-8/9 Edabygdens Spf-förening, Charlottenberg besöker Birgitta & Berndt. De spelar boule 20-krona med oss på måndag, får hjälp med förtäring bl a.

20-krona har spelats sista måndagen i månaden april-oktober, utom 21/8 då det spelas en klubbtävling på ”Skoj” med choklad som vinster.

4/9 20-krona, 57 startande. Vann gjorde Gullan Melin, Edabygden (enligt deras nyhetsbrev).

Klubbmatcher
14/4 mot Spf Viken, inomhus i Uddevalla, 8 lag Vi vann med 20-12.
23/5 Spel på Göksäter mot Orustveteranerna. Stenunge vann jättestort.
27/7 match hemma mot Viken. Stenunge vann med 24-12.
7/9 match mot Edabygdens Spf. Stenunge vann med 26-6 (2 oavgjorda).

Övriga tävlingsresultat
14/1 Girlpower i Landvetter, Merja blev 5.a
11/5 Vårträff i Siviken Anita och Kenneth vinner, 2:a Joël och Stefan, 3:a Merja och Bengt.
1/7   Jordgubbsboule i Vara, där vann Miro och Christer.
23/7 Lilla Paris Open – 6 deltagare från kklubben men ingen placerade sig.
21/8 10.000:–jakten Landvetter, Miro och Christer vann.
24/8 Guldmixen, Dalsjöfors, Merja och  Bengt blev 2:a
23/9 Hallcupen i Kungsbacka, 3:a blev Miro och Bengt
28/10 Hallcupen Kungsbacka, 3:a blev Miro och Kenneth

ALE-serien 2022-23 avslutades i våras. Stenunge blev 4:a i serien med 2 vunna matcher och 3 förluster.
Ny serie startade 1 november. Vi förlorade första matchen mot Romelanda med 7-9. Vann andra matchen mot Nödinge med 10-6, spelat 3:e matchen mot PRO Lerum. Stenunge vann med 10-6.

Ackumulerat efter 3 matcher så leder Alebygden med 4 poäng +10,
2:a Stenunge 4 poäng, + 6, 3:a PRO Lerum 4 poäng +-0, 4:a Romelanda 4 poäng -4,
5:a Nödinge, 2 poäng -2 och 6:a Kareby 0 poäng -10.

 

Till eftertanke!
Doris gjorde ett inlägg den 28/8, som bör vara till lärdom för oss alla. Det var i SPFs riksmästerskap i Västerås i en semifinal. En spelare i lag A kastar ut lillen (laget har 7 poäng). Diskussion om lillen var för kort, varpå en spelare i laget lyfter ringen (kanske för att flytta den bakåt), vilket innebär att de förverkat sina klot. Lag B lägger in sina 6 klot och går upp i ledning till 10-7.
I nästa omgång flyttar lag B lillen – Bs klot ligger på poäng, När spelaren skall markera lillen råkar denne rubba lillen. Detta påtalas till domaren, som tar bort Bs poängklot. Men lag B vinner matchen! Lärdom: Lyft aldrig ringen innan du är säker på att den får lyftas och rubba aldrig lillen.

 

 

231115 Irene/Kenneth

Besök av spelare från Charlottenberg mm

Hej, här kommer det en massa information till er alla.

På måndag den 28/8 spelar vi inte 20 kronan. Utan vi ska fira våra duktiga tävlande kompisar. Det blir lite kul tävlingar å lekar som några håller i.Tag med kaffe, klubben bjuder på bullar till kaffet. Önskar ni mer så tag med er detta själv.

Måndag den 4/9 kommer en hel klubb till oss nämligen Charlottenberg som är 26 st boulespelare. Det är Bernt å Birgitta som har bjudit in dom till oss. Nu ska vi spela 20 kr tillsammans med dom. Så då blir det många som ska spela, detta blir kul.

Torsdag 7/9 då har vi tävling mot Charlottenberg. Listor sitter uppe på anslagstavlan där ni kan skriva upp era namn. Nu håller vi tummarna att vädret visar sig med sin bästa sida.
Men vi hoppas att ni är många som kommer och spelar både på måndag och torsdag när nu många kommer till oss.

Nya träningsupplägg från och med 2023-07-24

Hej alla glada boulespelare. I måndags 2023-07-17 har vi som spelade boule pratat om hur vi vill träna tillsammans efter ett förslag från Stefan får ordförande.
Alla ska spela tillsammans på våra speldagar, måndag och torsdag.

Men nu under tiden som seriespel och tävlingsspel pågår, så gäller att seriepelarna spelar tillsammans för att bli så bra som möjligt. Kommer att gälla varannan måndag med start den 24/7. Detta för att vår klubb ska bli så bra som möjligt. Alla vi andra spelar precis som vanligt alla måndagar. Det innebär att varannan måndag får vi andra chans att spela med dom som kan lite mer om regler och då lär ju vi oss mycket av dom.
Vi provar detta fram till vårt medlemsmöte i november.

Vår tävling V55 D 23 blev en mycket blöt tillställning där alla lag kämpade mot vädrets makter. Ni hittar resultaten under rubriken: Egna tävlingar/resultat

EGNA NYHETER

  • Vårträffen Siviken 2023

Stenunge visade var kulorna ska vara

1a Anita o Kenneth

2a Joel o Stefan

3a Merja o Bengt

4a Trollhättan

Klubbmatch SPF Viken- Stenunge 

Fredagen 14/4 spelade vi en klubbmatch mot SPF Viken Uddevalla
Matchen spelades i deras boulehall i Uddevalla
Vi var 17 st från Stenunge Boule som kämpade till oss en seger med 19-12
Tack  Viken för en trevlig dag

 

Årsmöte 2023

Välkomna till Stenunge Boules årsmöte den 28/3 -2023 kl 18.00 Plats: Skonaren

Vi bjuder på fika, lotteri kommer att finnas. Priser till lotteriet mottages gladeligen.

Inbjudan till V55d Propagandatävling

Stenunge Boule inbjuder till tävling den 12 juli 2023 på Doteröd. Inskriving kl 9.00

Antal lag 32 st.

Kontaktperson Kenneth Olsson mobilnr: 0703-185525, e-post; gullskar@gmail.com 

Onlineanmälan sker på SBF  online https://sbfonline.se

Tränarutbildning Boule 2023

Från Svenska Bouleförbundet kommer inbjudan till tränarutbildning – både digitalt 27/2 och sedan fysiska utbildningsdagar i Skövde 11-12 mars i Skövde, sedan digital uppföljning i april.

Kostnad 1800:-/deltagare + resor och uppehälle i Skövde. Resursmedel kan sökas hos vårt RF-SISU-distrikt. Möjlighet finns också söka medel för resa och boende hos SBF. Licens krävs + erfarenhet av spel nationellt eller regionalt och kunskap om reglerna för boule.

Se separat sida, klicka här –>

Inbjudan från Alebygdens Bouleklubb
 
Vi i Alebygdens Boulklubb har under många år arrangerat Aleserien.
En tävling med 6 föreningar med 4 lag och 2 spelare i varje lag / förening. Nu planerar vi att spela en enkelserie med fem matcher/ förening med start onsdagen den 25/1 och slut onsdagen den 22/2. Vi spelar mellan kl 10.00 – 13.00 med samling kl 9.30 fem onsdagar i rad. Vi delar ut pris till de 2 bästa föreningarna (8 personer/ förening).
 
Kostnad per spelare är 50 kr / gång då ingår kaffe och en smörgås i fikapausen. Allt äger rum i deras boulehall i Arlafors
 
Om du vill vara med så anmäl dig till Stefan 0706-670235.
Senast den 10 januari för spel den 25/1.
Kom ihåg att du kan välja precis vilken onsdag du vill vara med på , olika spelare  kan det vara varje gång. Eller om du vill vara med alla gångerna
 
Hälsar styrelsen
 

Förbundsserien 2022

STORA FRAMGÅNGAR

Stora framgångar för klubben i Förbundsserien.

Vid sammandragningen i Falkenberg så lyckades klubben med sina två lag knipa en hedervärd 2 plats. Det var bara ett poäng som fattades för att ta hela serien!!! Detta sporrar säkert många av oss att vilja ta del av deras tips och taktiska övervägande som är en stor del av Boulen. Mia,Kenneth,Lars,Merja,Bengt och Joel STORT Grattis.

Uppdaterad 25 AUG 2022

Resultat V55D Propagandatävling

Här kommer resultat från tävlingen, bra jobbat av er alla. Välkomna tillbaka!

Uppdaterad 07 JULI 2022

20 kronan samling

För att Joel och andra ansvariga skall kunna inordna alla som vill spela så måste man vara på plats 10.00 nu (när vi har speltid halv elva )

Om man kommer efter 10.00 så är risken stor att ni inte kommer med i spelschemat Så sätt klockan och varmt välkommna.

Uppdaterad 21 MARS 2022

Årsmöte 2022

Tisdagen den 29 mars träffas vi på Skonaren 1

Hoppas att ni alla som kan kommer på vårt årsmöte

Anmälan till Kerstin eller Vivianne

Välkomna!

Uppdaterad 17 mars 2022[/vc_column_text]

————————————————————————————————-
Namn:     Boule i Uddevalla
Publicerad:    03 DEC 2021 16:03
Uppdaterad:     03 DEC 2021 16:03
Rubrik på sidan:     Boule i Uddevalla
Ingress:     Hej alla Boulevänner
Vi vill gärna bli fler som spelar boule innomhus i Uddevalla.

Kom gärna och prova på -ni binder er inte för att fortsätta !

Vi samåker från Doteröd måndagar kl 09.00 Spelar från 10 till 13-

Brukar bli 3 matcher med paus efter 2

Det kostar 30 sek per person att spela.

Hör av er till Lasse 0730-8870 09 eller Joel 0730-675 502


Namn:     Klubbmatch mot Uddevalla
Publicerad:    17 SEP 2021 11:52
Uppdaterad:     17 SEP 2021 11:52
Rubrik på sidan:     Klubbmatch mot Uddevalla
Ingress:
Det blev många spännande matcher när vi mötte Uddevalla. Vi var lite svårstartade efter alla framgångar vi haft i seriespelet men kom starkt på slutet Tyvärr så räckte det inte riktigt fram utan Uddevalla denna gång. Vi fick mycket beröm för den fina anläggningen så alla ni som jobbat på den kan sträcka på er lite extra. Nu kör vi vidare mot nästa utmaning….

Namn:     Våra spelare gör storslam
Publicerad:    17 SEP 2021 11:20
Uppdaterad:     17 SEP 2021 11:20
Rubrik på sidan:     Våra spelare gör storslam
Ingress:     Nu har det hänt igen
I serispelet så har vi återigen rönt stora framgångar i båda divisionerna som vi deltagit i Verkar vara som vi har bra tränare i vår klubb och bra klubbanda. Ni kan läsa mer på vår Facebooksida och Irenes utskick på alla som var med och gjorde DET

Denna sida HEMSIDAN kommer att fasas ut då RF tycker att det blir för dyrt med att administrera  så vi får på sikt titta efter ny lösning. Har ni bra idéer så hör av er


Namn:     Succé för Våra spelare
Publicerad:    16 AUG 2021 13:03
Uppdaterad:     16 AUG 2021 13:03
Rubrik på sidan:     Succé för Våra spelare
Ingress:     Nu har det hänt !!!
Våra duktiga spelare Mia Kenneth och Lasse har Vunnit V65 2021. Det är ju helt fantasiskt att ni kunde ro hem denna ärofyllda trofe Stort Grattis. Kom gärna upp till doteröd på våra träningsdagar och lär ut era tricks.

Joel och Felix kom 3.a i Kinds Cup i Svenljunga. Det var 44 startande lag så det var en mycket bra prestatation. Stort Grattis till er . Vi vill lära av er så mera introduktion av ”Backspinn”


Namn:     SPF Folkhälsovecka
Publicerad:    06 MAJ 2021 15:26
Uppdaterad:     06 MAJ 2021 15:26
Rubrik på sidan:     SPF Folkhälsovecka
Ingress:     Vi kommer att vara med i SPF´s folkhälsovecka 17/4-22/4 Detta kommer att vara en möjlighet för alla som är sugna på att spela Boule att prova på. Vilka dagar och tider kommer att presenteras senare
 

Namn:     STE Årets förening i Stenungsund
Publicerad:    05 MAJ 2021 16:49
Uppdaterad:     05 MAJ 2021 16:49
Rubrik på sidan:     STE Årets förening i Stenungsund
Ingress:     Stenunge Boule Sällskap har blivit utnämnd till årets förening i Stenungsund. Lokaltidningen STO ringde och berättade den glada nyheten.
Vi tackar alla i klubben som bidragit till detta. Som i ur och skur har spelat boule på våra banor, i alla väder. Det är många i klubben som har bidragit till detta. Tack

Namn:     Årsmötet 2021 genomfört
Publicerad:    05 MAJ 2021 16:07
Uppdaterad:     05 MAJ 2021 16:07
Rubrik på sidan:     Årsmötet 2021 genomfört
Ingress:     Det var kallt men ändå ganska bra. Uppehåll hela tiden. Nio tappra som deltog i mötet. Inga större förändringar.
Styrelsen ser i princip ut som tidigare. Daniel fortsätter som ordförande, Kenneth är kassör och Irene är sekreterare.

Namn:     Seriespelet flyttat
Publicerad:    04 MAJ 2021 20:02
Uppdaterad:     04 MAJ 2021 20:02
Rubrik på sidan:     Seriespelet flyttat
Ingress:     Nytt datum för sammandrag 1 blir 14-15 augusti och sammandrag 2 blir 11-12 september. Slutspelet för Elitserierna ställs in och avgörs istället med dubbelmöten precis som övriga divisioner.
Arrangörerna för första sammandraget kommer inte att ändras. Nytt besked för arrangör för andra sammandrag kommer senare.

Namn:     SM inställd
Publicerad:    04 MAJ 2021 11:41
Uppdaterad:     04 MAJ 2021 11:41
Rubrik på sidan:     SM inställd
Ingress:     Svenska Bouleförbundet har ställt in SM i Lindvallen.
En annan tillfällig variant på SM kommer att genomföras. Först som kvalspel i distrikten och senare som finaler där SM vinnarna sedan koras. Mer om detta senare.

Namn:     DM inställd
Publicerad:    04 MAJ 2021 11:31
Uppdaterad:     04 MAJ 2021 11:31
Rubrik på sidan:     DM inställd
Ingress:     GBBF har meddelat att alla DM ställs in våren 2021
Precis som för förra året ställs DM in, på grund av de rådande restriktionerna.

Namn:     DM inställd
Publicerad:    26 APR 2021 10:48
Uppdaterad:     26 APR 2021 10:48
Rubrik på sidan:     DM inställd
Ingress:     GBBF har meddelat att årets DM ställs in
Precis som för förra året kommer inga DM spelas på grund av de restriktioner som gäller.
[/vc_column][/vc_row]

STORA framgångar för klubben

Lägg till din rubriktext här