Historia

Klubben sen starten 1991

Som de flesta bouleklubbar i Sverige så är ju inte historien särskilt lång. Klubben startades 1991 av ett gäng entusiaster från Vattenfalls oljekraftverk i Stenungsund. Joachim Torsson bildade tillsammans med Christer Andersson, Ronny Augustsson, Ylva Nilsson, Johan Lundgren, Marie Torsson, Stina Söderström och Lena Andersson en fungerande boule klubb i Stenungsund som visserligen efter några år av sin verksamhet var lite i gungning men som repade sig efter hand. Flera av medlemmarna flyttade ifrån Stenungsund och att få nya medlemmar i början av vår verksamhet var inte lätt. Den spelplats som vi hade att spela på, till att börja med var intill Stenungsunds fantastiskt fina bibliotek. Tyvärr är platsen för liten för att hysa tillräckligt många av våra medlemmar samtidigt. I ett samarbete med dåvarande Neste (nuvarande Borealis) så fick vi lov att bygga en litet större bouleplan intill Nestgårdshallen som är Borealis idrottsanläggning. Borealis höll med marken och vi med arbetskraft. Om det inte vore för ljuden från fabrikerna skulle det vara pastoralt med tanke på omgivningarna, alldeles fyllda med fornlämningar (nu tänkar jag inte på boulespelarna) som de flesta härstammar från bronsåldern. Även den här bouleplan blev till slut för trång. När klubben började ett samarbete med pensionärsföreningarna i Stenungsund och arrangerade lokala serietävlingar för dessa intresserade så fick klubben ett fantastiskt lyft i medlemsantal. Från ca 25-30 till cirka 130 medlemmar på några år. Detta gjorde att vi till slut beslöt att bygga en ny boule plan i samarbete med Stenungsundshem. Boulebanan kallas Stenunge Strand och ligger intill bron som går över till Stenungsön. Charlie Gustavson var mycket drivande i projektet att få denna bouleplan och som också gör stora insatser när det gäller klubbens ekonomi genom sitt sponsorarbete. Ordförande efter den första intensiva tiden har varit Leif Svensson som har sett till att klubben har växt och frodats. Leif har avgått från och med årsmötet 2002 och Sonja Johansson har nu tagit över klubban.

Efter några år tog Leif Svensson tillbaks klubban. Bouleplan vid Stenunge Strand får tyvärr inte vara kvar längre (2007) på grund av att marken skall bebyggas med hus. Vi kommer att erbjudas en spelplan intill SIF’s nya träningsplaner intill Ekbacken.

År 2008 blev Kent Olausson vald till ordförande.

Efter många och långa diskussioner kom vi äntligen överens med kommunen beträffande plats för boulebanorna och hösten 2009 var 12 banor på plats.

Ett vindskydd kunde också byggas med hjälp av medlemmarna.